yandex izleme
ALTAYSOFT son kullanıcı lisans sözleşmesi
Duyurular
[BD] GRAFİKER

Alımlarımız Başlamıştır

[BD] ARGE

Alımlarımız Başlamıştır

| AltayForum.web.tr forumda kalitenin yeni adresi herzaman sizinle...
Sitelerinizi Altayforum.web.tr farkıyla ücretsiz olarak tanıtma imkanı sunuyoruz.
Net Programlama dilleri ile aradığınız herşey burada yüzlerce proje örneği ile sizde .Net dillerinde başarıyı yakalayın.
Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
SABİT KONU ALTAYSOFT son kullanıcı lisans sözleşmesi 639 ALTAY FORUM 1
Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SABİT KONU ALTAYSOFT son kullanıcı lisans sözleşmesi
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
 • 554
  Mesajlar
 • 358
  Konular
 • 41
  Rep Puanı
|
#1
ALTAYSOFT SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Önemli: Bu lisans sözleşmesinde belirtilen hakları ve yükümlülükleri dikkatle okuyunuz. Kurulum
esnasında bu şartları kabul edip etmediğiniz size sorulacaktır. Eğer kabul etmiyorsanız yazılım
bilgisayarınıza yüklenmeyecektir. Programı bilgisayarınıza yüklemeniz, sözleşme şartlarını kabul
ettiğinizi gösterir.
Bu sözleşme ALTAYSOFT Yazılımı için (YAZILIM), ALTAYSOFT ile SON KULLANICI (gerçek veya tüzel)
arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. YAZILIM'ı yüklemeniz bu sözleşmenin hükümlerini kabul
ettiğiniz anlamına gelir. Sözleşmeyi kabul etmediğiniz taktirde YAZILIM'ı yükleyemez ve
kullanamazsınız.
I- SON KULLANICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. SON KULLANICI, YAZILIM için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini (benioku.txt belgesinde
tanımlanmıştır.) karşılamakla yükümlüdür. YAZILIM'ın çalışması için gerekli olan alt yapı hizmetlerini
(Örnek: İnternet, yazarkasa sistemi veya donanım ürünlerinin tamamı yazılımı kullanacak firmaya aittir)
kullanmayı kabul, taahhüt ve beyan eder. SON KULLANICI, yukarıda yazılı hükme aykırı davranması
sebebi ile sözleşme konusu üründe meydana gelecek hasar ve ziyanlardan dolayı iş bu sözleşmenin
bend III- 1.b, 1.c madde hükümlerinden yararlanma hakkının ortadan kalkacağını bildiğini beyan ve
kabul eder.
2. SON KULLANICI, YAZILIM'ı sadece tek bir bilgisayara veya ağ ortamındaki bilgisayarlara yükleyeceğini
ve yalnızca bu ortamlarda kullanacağını, herhangi bir araçla ve herhangi bir şekilde sürekli veya geçici
olarak başka bir ortama aktarmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
3. SON KULLANICI; YAZILIM, çok kullanıcılı sistemi destekliyor ise ağda birden fazla bilgisayara kurup
çalıştırılabileceğini, ağdaki her bir bilgisayar için lisans alması gerektiği hususunu ve bir YAZILIM
lisansının paylaşılamayacağını ve YAZILIM'ın değişik bilgisayarlarda aynı anda kullanılamayacağını
bildiğini beyan ve kabul eder.
4. YAZILIM, çok kullanıcılı kullanılıyor ise; SON KULLANICI, çalıştırılabilecek maksimum programı lisans
alırken belirtilen, client sayısı kadar diğer bilgisayarlara kurma hakkına haizdir.
5. SON KULLANICI, demo sürümünü, ALTAYSOFT'un belirlediği kayıt adedi ve süresince kullanacağını,
her ne sebeple olursa olsun, ticari veya mesleki amaçlarla veya diğer kar getirici sebeplerle
kullanmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.
6. SON KULLANICI
a. Bu Lisans Sözleşmesi ile izin verilenler dışında YAZILIM ve dökümantasyonu çoğaltıp
kullanmayacağını, YAZILIM'ı kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar derleme işlemi
yapmayacağını,
b. ALTAYSOFT'un yazılı onayı olmadan YAZILIM'ı, başka bir kişiye dağıtmayacağını, ödünç
vermeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını, topluma iletmeyeceğini,
c. YAZILIM ve dökümantasyonunu değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını veya YAZILIM ve
dökümantasyondan yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

II- ALTAYSOFT'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. SON KULLANICI'nın, bend I, madde 1.-2.-3.-4.-5.-6 hükümlerine aykırı davranması halinde, ALTAYSOFT
hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, her türlü yasal başvuru ve talep haklarını kullanma hakkına haizdir. SON
KULLANICI'nın yedekleme amacı ile aldığı kopyalar bu madde hükmünün istisnası olup; SON KULLANICI'
yedek amaçlı kopya alma hakkına haizdir.
2. ALTAYSOFT, SON KULLANICI'nın, program devir talebi halinde, "Lisans Sistemi ve Program Satışlarında
Uygulanan Esaslar" daki (Resmi web sitemizde yer alan) uygun hükümleri yerine getireceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
3. ALTAYSOFT, SON KULLANICI'nın talebi üzerine ve destek kararı kendisinde olmak üzere, SON
KULLANICI'ya, teknik destek sağlayabilir. Destek hizmeti esnasında edinilen ve geliştirilen teknik
materyal ve bilgilerin fikri mülkiyet hakkı ALTAYSOFT'a ait olup, SON KULLANICI bu konuda herhangi bir
hak talebinde bulunamaz.
4. YAZILIM'ın lisans durumu, bilgisayarınızda internet bağlantısı sağlandığı anda, ALTAYSOFT'un
belirlemiş olduğu lisans sunucuları tarafından müşteri bilgileriniz, IP numaranız ve lisans bilgileriniz
kontrol edilir.
5. ALTAYSOFT referans listesinde müşteri bilgilerinizi ve logonuzu yayınlayabilir. Eğer bilgilerinizin
kullanılmasını istemiyorsanız yazılı olarak ALTAYSOFT Genel Merkez ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
III- SINIRLI SÜRELİ YAZILIM LİSANSLARI:
1. Sınırlı süreli lisans verildiği belirtilen programın, süre sonunda fonksiyonları durdurulur. Programın
çalışmaya devam etmesi için lisans yenilemesi yapılması gerekir.
2. Sınırlı süreli lisansın yenilenmesi için gerekli ücretler programa ait tanıtım sayfasında ilan edilir.
IV- GARANTİ ŞARTLARI:
1. ALTAYSOFT; işletim sistemi ve donanım arızasından, network bağlantı hatalarından, virüs ve kullanıcı
hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda ALTAYSOFT,
bozulmuş olan lisanslı YAZILIM'ı, iş bu hizmet karşılığı olan hizmet bedeli ve masrafın ALTAYSOFT'a
ödenmesi halinde yenilemeyi taahhüt eder.
2. ALTAYSOFT'un mali sorumluluğu, son kullanıcının, YAZILIM'ı satın aldığı tarihte ödemiş olduğu lisans
bedeli ile sınırlıdır.
3. ALTAYSOFT, YAZILIM'ın işlevini yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. ALTAYSOFT
geliştirdiği YAZILIM'ın hatasız, kusursuz ve mükemmel olduğu ve kullanıcının özel isteklerini tamamen
karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.
4. YAZILIM, YAZILIM'a uygun ekipman ve kalifiye elemanlarla ve kullanım kılavuzuna uygun olarak
kullanılmalıdır. ALTAYSOFT müşterisine YAZILIM'ın kullanılması esnasında, hizmet bedeli karşılığı,
ALTAYSOFT tarafından yeterliliği onaylanana dek eğitim almasını tavsiye eder ve YAZILIM'ın uygun
ekipman ve kalifiye elemanlarca kullanılmamasından, kullanım kılavuzuna aykırı kullanılmasından veya
yeterli eğitimin ALTAYSOFT yetkililerinden alınmamasından doğan zararlardan veya zarar
tehlikelerinden, ALTAYSOFT ve ALTAYSOFT Çözüm Ortakları sorumlu değildir.
5. ALTAYSOFT veya Çözüm Ortakları, oluşan zararın olasılığından önceden haberdar edilmiş olsalar dahi
YAZILIM'ın kullanımından ya da kullanılamamasından doğan veya bunlarla ilişkili herhangi bir özel, mali,
dolaylı, dolaysız vaki hiçbir zarardan ( Şahıslara olan zarar, kar kaybı, işin durması, işle ilgili bilgilerin
kaybı, görevin yerine getirilmemesi, iyi niyet veya makul dikkatin gösterilmemesi, ihmal ve her nasıl
olursa olsun tüm dolaylı zarar, ziyan ve cezai tazminat dahil olmak üzere ) ilgili yasalar çerçevesinde izin
verilen azami ölçüde sözleşme hükümleri uyarınca veya kasıt, ihmal veya sorumluluk nedeni ile olsa
dahi sorumluluktan muaftır.
6. YAZILIM güncellenmeden önce DATA dizini mutlaka yedeklenmelidir. Bu işlem güncelleme sırasında
meydana gelecek olağandışı hataları önler. Bu işlemin yapılmamasından doğacak veri kayıplarından
ALTAYSOFT sorumlu değildir.
7. YAZILIM gelişmiş bir yedekleme sistemine sahiptir. Bu sistemin kullanılmamasından veya yanlış
kullanımından doğacak veri kayıplarından ALTAYSOFT sorumlu değildir.
8. ALTAYSOFT, YAZILIM'ın kullanımı esnasında, teknik servis desteğinin ALTAYSOFT yetkili elemanları
harici herhangi bir üçüncü gerçek/tüzel kişiden alınmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan
sorumlu değildir.
9. ALTAYSOFT, YAZILIM ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. Kullanıcı dilerse, ALTAYSOFT'un Lisans
Sisteminde yer alan kurallar çerçevesinde bu yeni sürümden yararlanabilir. Bu noktada ALTAYSOFT eski
sürüm ile girilmiş verilerin yeni sürüm ile uyuşacağı taahhüdünü vermez.
10. YAZILIM ve dökümantasyonunun ve varsa, sizin tarafınızdan çıkarılmış olan tüm kopyaların, işleme,
geliştirme, yayma ve çoğaltma, temsil ve iletme hakları münhasıran ALTAYSOFT'a aittir.YAZILIM'ın
tamamının veya bir kısmının işlenerek geliştirilmesi durumunda oluşturulan yeni eserin fikri mülkiyet
hakkı ALTAYSOFT'a ait olup, ALTAYSOFT ayrıca ilgililer hakkında herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın her
türlü yasal yollara başvurma hakkına haizdir. YAZILIM'ın ve dökümantasyonun telif hakları 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.
V- GENEL HÜKÜMLER:
1. İş bu sözleşme konusu YAZILIM'ın değiştirilmesi veya geliştirilip yenilenmesi durumunda, iş bu
sözleşme hükümleri, taraflar arasında akdedilen yeni sözleşme ile ortadan kaldırılmadığı sürece
geçerlidir.
2. Bu Lisans Sözleşmesi'nin maddelerine göre bu YAZILIM'ın bütün hakları (YAZILIM kodları, satış hakları
vb.) ALTAYSOFT Genel Merkez'e (AKIN Yazılım Bilgisayar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.) aittir. Son kullanıcı
sadece YAZILIM'ın lisans kullanım hakkına sahip olacaktır. YAZILIM'ın kullanım lisansı, ödeme yaptığınız
bir sabit süre, bir sınırlı süre veya bir kira lisansı karşılığında verildiği belirtilmemişse, süreklidir.
3. İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır.
4. Açıkça SON KULLANICI'ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar ALTAYSOFT'a aittir.
5. Diğer hakların saklı kalması kaydıyla bu sözleşmenin şartlarına uymamanız durumunda ALTAYSOFT
sözleşmeyi sona erdirebilir.
6. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Konya Mahkeme ve İcra Daireleri
yetkilidir.
Bul
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULU
 • 554
  Mesajlar
 • 358
  Konular
 • 41
  Rep Puanı
|
#2
Lisans sözleşmesi güncellenmiştir.
Bul


Foruma Git: